Par par mūziku un uzņēmējdarbību

Pašnodarbinātie mūziķi neakadēmiskās mūzikas žanros, ir uzņēmēji, kuri darbojas tirgus apstākļos. Uzņēmējdarbību formas ir dažādas -  SIA, mikrouzņēmēji, Individuālie komersanti, kā arī fiziskas personas - pašnodarbinātie, kuri ar pasūtītājiem slēdz darbuzņēmuma līgumus vai autorlīgumus. Uzņēmumus parasti dibina regulāra “dzīvā” izpildījuma - koncertu producēšanai un rīkošanai, kā arī mūziķu menedžmenta nodrošināšanai, infrastruktūras - instrumentu, aparatūras, transporta, mēģinājumu / ierakstu studiju uzturēšanai. Pamata ienākumi no saimnieciskās darbības ir ieņēmumi no koncertu ieejas biļešu pārdošanas un ieņēmumi par dalību koncertos par garantētu atlīdzību, arī dalību TV ierakstos, reklāmās u.c. Šādā režīmā darbojas visas populārākās Latvijas grupas un daudzi vadošie izpildītājmākslinieki, tostarp Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Zigmars Liepiņš, Dons, Olga Rajecka, Igo, Aija Anrejeva, Aminata, Zigfrīds Muktupāvels, Intars Busulis, Rihards Zaļupe, Daumants Kalniņš, Andrejs Osokins, Vestards Šimkus un tādas grupas kā “Prāta vētra”, “Instrumenti”, “The Sound Poets”, “Dzelzs vilks”, “bet bet”, “Līvi”, “Tautumeitas”, “DaGamba”, un daudzi, daudzi citi. 

Papildus ienākumi - izpildītājiem, kuri ir arī autori, aranžētāji, izpildītāji skaņu ierakstos un ierakstu mākslinieciskie producenti, tiek administrēti individuāli - caur publiskā izpildījuma kolektīvā pārvaldījuma organizācijām AKKA/LAA un Laipa.

Profesionālo mūziķu ekonomiskā “labuma” kritērijs ir gūtā peļņa no muzicēšanas “dzīvās” mūzikas koncertos un ieņēmumiem no intelektuālo tiesību atlīdzības koncertos un nomas citiem izmantotājiem (radio, TV, internets, reklāmas u.c.)

Šo mūziķu darbība ir pašpietiekama un tā netiek finansiāli atbalstīta no nodokļu maksātāju naudas.

Par atbalsta maksājumu piešķiršanu profesionāliem neakadēmiskās mūzikas māksliniekiem valsts noteiktās piespiedu dīkstāves dēļ. 

Covid19 vīrusa epidēmijas valsts noteikto ierobežojumu dēļ pašnodarbinātajiem mūziķiem ir liegta iespēja uzstāties publiski un ,sekojoši, gūt ienākumus no savas profesionālās darbības dīkstāves laikā.

Profesionālam mūziķim, lai uzturētu augstu izpildījuma kvalitāti, savu prasmju pilnveidošanai ir jāvelta vismaz 5-6 stundas dienā, katru dienu, visu profesionālās darbības laiku, jo tas ir nepārtraukts process.

Profesionāls mūziķis nevar dīkstāves mēnešos strādāt citus darbus un nespēlēt instrumentu. Līdzīgi ārstiem, nepraktizējot mūziķis zaudē savu kvalifikāciju. Virtuozu spēles prasmi nav iespējams “iekonservēt" uz laiku, nezaudējot meistarību.

Augstāk minētais ir iemesls tam, kādēļ dīkstāves laikā mūziķiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai nodrošinātu savu un savas ģimenes izdzīvošanu līdz dīkstāves beigām.

Atbalsta lielumam vajadzētu būt proporcionālam ienākumu kritumam dīkstāves mēnešu laikā.

Pašnodarbināto mūziķu biedrība piedāvā šādu risinājumu: 

  • lai kvalificētos dīkstāves pabalsta saņemšanai neakadēmiskās” mūzikas profesionālim būtu jāiesniedz iepriekšējā gada ienākumu deklarācijas kopija (VID - EDS), kur redzami ieņēmumi no atlīdzības par “dzīvo”muzicēšanu un radīto autortiesību un / vai blakustiesību objektu realizēšanu pirmskrīzes periodā;
  • Pretendenta kopējiem gada Ieņēmumiem no profesionālās darbības būtu jāsasniedz vismaz valstī noteiktās minimālās algas apjomu - 430 eiro vidēji mēnesī vai 5160 eiro gadā. Tas apliecinātu pretendenta spēju sevi uzturēt un piederību profesijai industrijas izpratnē. 
  • Šādu apliecinājumu būtu jāpieprasa no katra pretendenta kurš vēlas kvalificēties piespiedu dīkstāves pabalsta saņemšanai, kā profesionāls mākslinieks - izpildītājs, autors vai producents. 
  • Šādi nosacījumi ir vienkārši administrējami. Pārbaudes procesā nav nepieciešams iesaistīt augsti kvalificētus nozares ekspertus. Ir nepieciešams vien tehniski pārbaudīt pretendentu iesniegto, VID / EDS gada ienākumu deklaraciju kopijās atrodamo, ieņēmumu pozīciju atbilstību šādiem kritērijiem:
  • autoru un blakustiesību atlīdzības no publiskā izpildījuma kolektīvās administrēšanas organizācijām; 
  • atlīdzības no autorlīgumiem - autordarbu pārdošanas un nomas, blakustiesību atlīdzības par izpildījuma fiksāciju un izmantošanu.
  • ieņēmumi darbuzņēmuma līgumiem saistībā ar mūzikas izpildīšanu.
 .