Biedrības “Pašnodarbināto mūziķu biedrība”
‍reģistrācijas Nr. 40008297727
valdei 

IESNIEGUMS

Lūdzu uzņemt mani par biedru biedrībā “Pašnodarbināto Mūziķu biedrība” turpmāk (PMB). Ar PMB statūtiem esmu iepazinies. Apsolu izmantot PMB biedra tiesības un pildīt biedra pienākumus saskaņā ar biedrības statūtiem un LR spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.