REKVIZĪTI

Banka: A/S SWEDBANK
Konta numurs: LV76HABA0551048316483

KONTAKTI

PAŠNODARBINĀTO MŪZIĶU BIEDRĪBA
Reģistrācijas nr.: 40008297727
Adrese: Krišjāņa Barona iela 31, Rīga, LV-1011
E-pasts: muziku.biedriba@gmail.com
Tālruņa numurs: +37129158858

NB! Biedru nauda par gadu (36 eiro) ir jāsamaksā no brīža, kad biedrības valde būs apstiprinājusi biedra uzņemšanu biedrībā un biedram tas tiks paziņots. Kārtējais ikgadējais maksājums jāveic reizi gadā ne vēlāk, kā līdz gadskārtējās
biedru kopsapulces sasaukšanas dienai aprīlī. Biedru nauda maksājama ar pārskaitījumu uz biedrības kontu.