Anketa par VSAOI

Aptauja
18/10/2021

Par iesaistīto personu viedokli saistībā ar nepilnu slodzi un minimālajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)

Lūdzam aizpildīt anketu, kas atrodama šeit.

Anketēšana neaptvers statistiski  reprezentatīvu aptaujāto kopumu, tās mērķis, pamatojoties uz aptaujas dalībnieku atbildēm, ir darba grupas ietvaros identificēt problēmas un konstatēt iespējamos padziļināta darba virzienus. Anketas tiks izmantotas tikai apkopotā veidā un tikai darba grupas mērķiem.