Ievēlēta jauna PMB valde

Biedrības paziņojums
2/6/2022

Š.g. 2. Jūnijā notika Pašnodarbināto mūziķu biedrības kopsapulce. Klātesot 11 biedriem un daudziem sapulci vērojot tiešsaistē, tika pārrunāti biedrības pērn paveiktie un ieskicēti turpmāk veicamie darbi, kā arī pārvēlēta biedrības valde.

Jaunajā valdes sastāvā Evilenas Protektores vietā ievēlēts Ralfs Eilands, savukārt valdes priekšsēdētāja amatu saglabā Kaspars Zemītis.

Kopsapulcē uzrunu teica arī Kultūras ministrs Nauris Puntulis. Pateicamies viņam par klātbūtni un biedrības atbalstu.Ar pilnu sapulces protokolu iespējams iepazīties, lejuplādējot dokumentu.

Citstarp biedrība atgādina par nepieciešamību veikt ikgadējo biedru naudas iemaksu 36 EUR apmērā. Rekvizīti pieejami šeit. Paldies, ja biedru nauda jau samaksāta!