Par negodīgu konkurenci un tirgus kropļošanu

Vēstule valdībai
7/7/2021

Š.g. 7. Jūlijā Pašnodarbināto mūziķu biedrība sūtīja Kultūras, Ekonomikas un Veselības ministrijām, kā arī Ministru kabinetam, Konkurences padomei un Valsts policijai adresētu vēstuli "Par pulcēšanās ierobežojumu kontroli un nevienlīdzību dažādās nozarēs".

PMB lūdz līdz 12.07. vienoties par saprotamu, visiem pasākumu rīkošanas tirgus spēlētājiem vienlīdzīgu noteikumu izsludnāšanu, nepieļaujot negodīgas konkurences veidošanos un tirgus kropļošanu. Vēstuli parakstījuši arī Latvijas pasākumu nozares speciālistu platformas "Latvijas Pasākumu forums" direktors Mārcis Gulbis, nodibinājuma "Latvijas Producentu savienība" valdes priekšsēdētājs Juris Millers, Latvijas Pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu apvienības vadītājs Normunds Eilands, biedrības "Latvijas Pasākumu producentu asociācija" valdes priekšsēdētājs Guntis Ērglis-Lācis, biedrības „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke un biedrības "Latvijas pasākumu norišu vietu asociācija" valdes loceklis Jānis Zvirbulis. Pilns dokumenta teksts zemāk.

IESNIEGUMS

Par pulcēšanās ierobežojumu kontroli un nevienlīdzību dažādās nozarēs

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) normatīvo regulējumu no š. g. 15. jūnija kultūras pasākumu rīkošanas nozare drīkst atsākt darbību, izvēloties kādu no atļautajiem veidiem:

  • pasākums pret COVID-19 vakcinētiem vai pārslimojušiem apmeklētājiem;
  • pasākums “jauktai” apmeklētāju grupai, ievērojot atšķirīgus ierobežojošos noteikumus. Noteiktie ierobežojumi un Latvijas iedzīvotāju lēnais vakcinācijas temps minēto pasākumu rīkošanu padara ekonomiski neizdevīgu.

Vienlaikus kultūras pasākumu (kino un teātra izrādes, koncertus, izstādes, muzej-pedagoģiskās un izglītojošās norises) regulējumam bāru un kafejnīcu īstenoto pasākumu ar “dzīvo” mūziku organizēšana ārtelpās ir atļauta bez būtiskiem apmeklētāju ierobežojumiem, t.i., neuzrādot vakcinācijas/pārslimošanas pasi vai negatīvu COVID-19 testu. Praktiski tas nozīmē iespēju jebkuram bāram, kafejnīcai vai citai institūcijai, kas netiek klasificēta kā pasākumu rīkotājs, organizēt pasākumu ar mūziķu piedalīšanos bez nekādiem ierobežojumiem, kamēr pasākumu rīkotājiem tas ir liegts. Šāda situācija:

  • nodrošina iespēju interpretēt noteiktos ierobežojumus, jebkuru ārpus telpām organizēto vidi padarot par reālu pasākumu norises vietu;
  • veicina nekontrolētu cilvēku daudzuma veidošanos šaurā vidē un radot pretrunas ar MK normatīvajos aktos minēto, kā arī infektologu ieteikto (distances ievērošana);
  • īsteno negodīgas un tirgu kropļojošas konkurences, kā arī diskriminējošas attieksmes rašanos pandēmijas vienā no vissmagāk skartajām nozarēm.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam līdz 12.07. veikt grozījumos MK normatīvajos aktos un citos saistītajos dokumentos ar mērķi nodrošināt situācijai atbilstošus, nozares tirgus dalībniekiem vienlīdzīgus noteikumus, novēršot tirgus kropļošanu un negodīgas konkurences attīstīšanos.

Pašnodarbināto mūziķu biedrība (PMB) ir gatava piedalīties grozījumu izstrādē.