Pašnodarbināto mūziķu biedrība atskatās uz pirmā darbības gada laikā paveikto

Biedrības paziņojums
22/5/2021

Pirms gada šajā dienā, 22. maijā, tika dibināta Pašnodarbināto mūziķu biedrība (PMB). Biedrības padome atskatās uz kopīgi paveikto un turpina darbu pie iesāktajiem projektiem.

Kopš 2020. gada 22. maija PMB uzņemti 103 biedri; par Goda biedru uzņemts Raimonds Pauls. Izveidotajā biedrības padomē laika gaitā iesaistīti vairāki aktīvi biedri, un šobrīd padomē darbojas 13 cilvēki. Notikušas divas biedru sapulces – klātienes seminārs Mūzikas namā Daile un virtuāls seminārs FB vietnē par izmaiņām nodokļu likumos.

24.07.2020 biedrība reģistrēta KM Profesionālo radošo organizāciju reģistrā, nodrošinot biedrības biedriem kā radošajām personām tiesības pretendēt uz KKF pabalstiem un radošām stipendijām. Tāpat biedrībai var tikt deleģēta kādas valsts nozīmes funkcijas nodrošināšana ar sekojošu valsts finansējumu.


INICIATĪVAS

 • PMB aktīvi iestājās par Saimniecisko darījumu ieņēmuma konta (SDIK) ieviešanu un panāca šīs nepieciešamības iekļaušanu 2021. gada Budžeta likumā. Šobrīd notiek jaunā nodokļu likuma apspriešana Saeimas Budžeta un Nodokļu komisijā. SDIK plānots ieviest no 01.06.2020., taču iespējamo tehnisko nianšu dēļ tas var ieilgt līdz 01.01.2022.
 • Pēc padomes locekļa Mārča Auziņa iniciatīvas tika izveidota informatīva multiplikācijas filmiņa ar mērķi skaidrot sabiedrībai pašnodarbināto mūziķu darba specifiku.
 • Vēršoties ar iesniegumu pie Tiesībsarga, PMB novērsa Satversmes 91. panta pārkāpumu par nevienlīdzīgu attieksmi, proti, saglabājot pasākumu apmeklējuma ierobežojumus, pēc ārkārtas stāvokļa beigām valsts neturpināja izmaksāt kompensācijas pašnodarbinātajiem mūziķiem, bet turpināja maksāt algas valsts kapitālsabiedrību mūziķiem. Tiesībsargs atzina PMB prasību par pamatotu un nosūtīja vēstules premjerministram un atbildīgajām ministrijām ar aicinājumu novērst nevienlīdzīgo attieksmi, kā rezultātā tika atsākta dīkstāves kompensāciju izmaksa.
 • Pēc PMB iniciatīvas sadarbībā ar AKKA/LAA un Laipa, kā arī iesaistot Kultūras un Izglītības ministrijas, notiek darbs pie ilgtermiņa programmas izveides ar mērķi plašai sabiedrībai skaidrot Intelektuālo tiesību darbības principus un autortiesību likumu  piemērošanu dažādiem kultūras produktu izmantošanas veidiem.

SADARBĪBA

 • Sadarbībā ar Kultūras ministriju (KM) PMB 2020. gadā iniciēja un uzsāka “Radošo personu nodarbinātības atbalsta programmas pašnodarbinātajiem” izstrādi. KM un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) darbības rezultātā paredzēto atbalstu gan saņēma tikai daļa no radoši profesionālās sabiedrības.
 • Sadarbībā ar AKKA/LAA un Laipa, veicot aktīvu lobēšanas un skaidrošanas darbu Nesēju nodevas likuma izmaiņu sagatavošanā un pieņemšanā, tika panākta mobilo viedtālruņu iekļaušanu kompensējamo ierīču sarakstā.
 • Sadarbībā ar Latvijas Kultūras koledžu ierosināta interešu izglītības programmas izveide Covid-19 seku likvidēšanas programmas ietvaros. Kultūras ministrija programmas izveidi atbalsta un izskata iespējamos finansējuma avotus.
 • Sadarbībā ar Laipa veiktas divas aptaujas PMB biedru un kolēģu vidū ar mērķi izpētīt pabalstu un dīkstāves kompensāciju saņemšanas iespējas, apjomus, kā arī nekvalificēšanās iemeslus. Aptaujās iegūtie rezultāti nodrošināja iespēju panākt Valsts finansējuma piešķiršanu  2 miljonu eiro apmērā VKKF programmai radošo personu nodarbinātības finansēšanai 2021. gadā. Tāpat rezervēta iespēja KM pieprasīt arī papildus līdzekļus, ja pandēmijas ierobežojumi turpināsies. Pirmajā kārtā tika izmaksāti 1,6 miljoni eiro.

PĀRSTĀVNIECĪBA

 • Par VKKF komisijas ekspertu tika apstiprināts PMB deleģētais biedrības biedrs un padomes loceklis Dr. Tālis Gžibovskis.
 • PMB priekšsēdētājs Kaspars Zemītis tika uzaicināts pildīt eksperta pienākumus KM Mūzikas padomē.
 • PMB padomes loceklis Guntars Račs ir uzaicināts pārstāvēt PMB intereses KM Latvijas Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomē, kā arī tika deleģēts eksperta darbam Altum programmā “Finanšu atbalsts kultūras pasākumiem”.

FINANSES

 • Biedru naudu līdz š.g. 22. maijam samaksājuši 84 biedri.
 • Biedru naudas ieņēmumu kopsumma ir 3084 eiro, izdevumi sastāda 1254 eiro, konta atlikums – 1830 eiro.

PMB valdes un padomes locekļi virtuālajā telpā regulāri komunicē ar Kultūras, Finanšu un Ekonomikas ministriju vadību, kā arī citu valsts iestāžu atbildīgajām amatpersonām, aizstāvot biedrības biedru intereses. Regulāri notiek attālinātas sanāksmes, sapulces un diskusijas par PMB un kultūras nozarei aktuāliem tematiem. Tāpat biedrība seko līdzi nozarē notiekošajam un pauž viedokli medijos, kā arī sociālo tīklu vietnēs.

Lai kļūtu par biedrības biedru un iesaistītos radošās, bet jo sevišķu mūzikas nozares veidošanā, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā.