Sācis darboties Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts

Biedrības paziņojums
18/10/2022

PMB aicina iepazīties ar jauno kontu, kas paredzēts pašnodarbinātajiem, lai atvieglotu to ikdienu un vienkāršotu norēķinus ar valsti.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) ir īpašs norēķinu konts bankā, ar kura palīdzību saimnieciskās darbības veicēji mikrouzņēmumu nodokļa režīmā var automatizēt nodokļa nomaksu. Saimnieciskās darbības veicējs visus ieņēmumus no saimnieciskās darbības ieskaita šajā kontā, bet banka sadarbībā ar VID tālākās darbības veic automātiski, bez paša saimnieciskās darbības veicēja līdzdalības:

  • iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju
  • aprēķina un samaksā nodokli

Aicinām noskatīties VID veidoto semināru par visu ar SDI kontu saistīto.

Papildus informācija: